Una joven leonesa de Terrassa

El Diari de Terrassa entrevista a una joven divulgadora del asturleonés con orígenes maternos en Fresnedo.


Fuente:

Sin comentarios en “Una joven leonesa de Terrassa”

Publicar un comentario

Related Posts with Thumbnails